Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

08828: Framskrevet fruktbarhet, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 5 alternativer (2011-framskrivingen) 2010 - 2100

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 91

innvandringskategori / landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

alternativ


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken