Befolkningsframskrivinger

11674: Framskrevet dødssannsynlighet (per 1 000), etter kjønn og alder, i 3 alternativer (2018-framskrivingen) 2018 - 2100
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 101 Valgte

Søk

alternativ Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 83 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2018
Kontakt
Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 21
mto@ssb.no

Sturla Løkken, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 42 81
sal@ssb.no

Stefan Leknes, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 03
sfl@ssb.no

Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 47 03 23 04
sya@ssb.no

Måleenhet
Dødssannsynlighet:
per 1 000
Referansetid
Dødssannsynlighet:
Årlig
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Her presenteres dødssannsynligheter tom alder 100. I selve modelleringer benytter vi dødssannsynligheter tom alder 119. Av den grunn kan det være små avvik mellom forventet levealder presentert i Tabell 11672 og de som kan beregnes ved hjelp av disse dødssannsynlighetene. Både dødssannsynlighetene og levealderen som presenteres i disse tabellene er forutsetninger som benyttes inn i modellarbeidet. Således kan det også være små avvik mellom disse dødssannsynlighetene og de som framkommer ved en eventuell tilbakeregning ut fra antall døde og befolkningen i øvrige tabeller, som er et resultat fra framskrivingen.

Brukerveiledning for statistikkbanken