Befolkningsframskrivinger

08112: Framskrevet antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter kjønn, alder, landbakgrunn og generasjon i 5 alternativer (2010-framskrivingen) 2010 - 2060
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 120 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 4 Valgte

Søk

generasjon

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 51 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2010
Kontakt
Inger Texmon, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 401
iet@ssb.no

Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 48 65
hbr@ssb.no

Måleenhet
Alternativ MMM (middels vekst):
personer
Alternativ LLL (lav vekst):
personer
Alternativ HHH (høy vekst):
personer
Alternativ MML (lav nettoinnvandring):
personer
Alternativ MMH (høy nettoinnvandring):
personer
Referansetid
Alternativ MMM (middels vekst):
01.01.
Alternativ LLL (lav vekst):
01.01.
Alternativ HHH (høy vekst):
01.01.
Alternativ MML (lav nettoinnvandring):
01.01.
Alternativ MMH (høy nettoinnvandring):
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken