Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

01311: Framskrevet folkemengde (M0). Hele landet. (1996-framskrivingen) 1996 - 2051

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 56


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 101

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alternativ M0 bruker mellomnivået for fruktbarhet og dødelighet, men ingen flytting eller innvandring.

Brukerveiledning for statistikkbanken