Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen
12885: Framskrevet fruktbarhet, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 3 alternativer 2019 - 2100
Sist endret
03.06.2020
Kontakt
Nasjonale Befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
nasjfram@ssb.no

Rebecca F. Gleditsch, Statistisk sentralbyrå
+47 92 66 62 45
ecc@ssb.no

Michael J. Thomas, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 28
mjt@ssb.no

Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 47 03 23 04
sya@ssb.no

Måleenhet
Samlet fruktbarhetstall:
fruktbarhetstall
Referansetid
Samlet fruktbarhetstall:
Årlig
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alternativ
Må velges *
innvandringskategori / landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 82 Valgte 1

alternativ
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

innvandringskategori / landbakgrunn

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Hvert alternativ beskrives ved tre bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant, E = ingen nettoinnvandring og 0 = ingen flytting.

Brukerveiledning for statistikkbanken