Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

11172: Framskrevet forventet levealder, for menn, kvinner og samlet for begge kjønn, i 3 alternativer (2016-framskrivingen) 2015 - 2100

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 86

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 106

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Levealderen i befolkningsframskrivingene avviker noe fra levealderen i befolkningsstatistikken ellers (maksimum 0,5 år). Dette skyldes to forhold: I framskrivingene benyttes alder ved utgangen av året og ikke alder ved hendelse i utregningen. Videre benytter framskrivingene en eksponensiell modell i utregningen av dødssannsynligheter.