Befolkningsframskrivinger

01321: Framskrevet folkemengde. 16 alternativer. Hele landet. (1999-framskrivingen) 1999 - 2051
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 100 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 53 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.11.1999
Kontakt
Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 48 65
hbr@ssb.no

Måleenhet
Antall personer (LLML):
antall
Antall personer (MMMM):
antall
Antall personer (HHMH):
antall
Antall personer (LMMM):
antall
Antall personer (HMMM):
antall
Antall personer (MLMM):
antall
Antall personer (MHMM):
antall
Antall personer (MMLM):
antall
Antall personer (MMHM):
antall
Antall personer (MMML):
antall
Antall personer (MMMH):
antall
Antall personer (LHML):
antall
Antall personer (MM00):
antall
Antall personer (MMM0):
antall
Antall personer (LLHL):
antall
Antall personer (HHLH):
antall
Referansetid
Antall personer (LLML):
31.12.
Antall personer (MMMM):
31.12.
Antall personer (HHMH):
31.12.
Antall personer (LMMM):
31.12.
Antall personer (HMMM):
31.12.
Antall personer (MLMM):
31.12.
Antall personer (MHMM):
31.12.
Antall personer (MMLM):
31.12.
Antall personer (MMHM):
31.12.
Antall personer (MMML):
31.12.
Antall personer (MMMH):
31.12.
Antall personer (LHML):
31.12.
Antall personer (MM00):
31.12.
Antall personer (MMM0):
31.12.
Antall personer (LLHL):
31.12.
Antall personer (HHLH):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Antall personer (LLML)
Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.
Antall personer (MMMM)
Alternativ MMMM (middels nasjon vekst) kombinerer middels fruktbarhet med middels levealder, middels sentralisering og middels innvandring.
Antall personer (HHMH)
Alternativ HHMH (høy nasjonal vekst) kombinerer høy fruktbarhet med høy levealder, høy sentralisering og høy innvandring.
Antall personer (MMLM)
Alternativ MMLM (lav sentralisering) kombinerer middels fruktbarhet med middels levealder, lav sentralisering og middels innvandring.
Antall personer (MMHM)
Alternativ MMHM (høy sentralisering) kombinerer middels fruktbarhet med middels levealder, høy sentralisering og middels innvandring.
Antall personer (MMML)
Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.
Antall personer (MMMH)
Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.
Antall personer (LHML)
Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.
Antall personer (LHML)
Alternativ LHML (sterk aldring) kombinerer lav fruktbarhet med høy levealder, middels sentralisering og lav innvandring.
Antall personer (MM00)
Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.
Antall personer (MM00)
Alternativ MM00 (ingen flyttinger) kombinerer middels fruktbarhet med middels levealder og ingen innenlandske flyttinger eller innvandring.
Antall personer (MMM0)
Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.
Antall personer (LLHL)
Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.
Antall personer (LLHL)
Alternativ LLHL (lav vekst for utkantskommuner) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, høy sentralisering og lav innvandring.
Antall personer (HHLH)
Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.
Antall personer (HHLH)
Alternativ HHLH (høy vekst for utkantskommune) kombinerer høy fruktbarhet med høy levealder, lav sentralisering og høy innvandring.

Brukerveiledning for statistikkbanken