Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

01321: Framskrevet folkemengde. 16 alternativer. Hele landet. (1999-framskrivingen) 1999 - 2051

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall personer (LLML) , Antall personer (MMMM) , Antall personer (HHMH) ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 53

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 100

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Antall personer (LLML)

Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.

Antall personer (MMMM)

Alternativ MMMM (middels nasjon vekst) kombinerer middels fruktbarhet med middels levealder, middels sentralisering og middels innvandring.

Antall personer (HHMH)

Alternativ HHMH (høy nasjonal vekst) kombinerer høy fruktbarhet med høy levealder, høy sentralisering og høy innvandring.

Antall personer (MMLM)

Alternativ MMLM (lav sentralisering) kombinerer middels fruktbarhet med middels levealder, lav sentralisering og middels innvandring.

Antall personer (MMHM)

Alternativ MMHM (høy sentralisering) kombinerer middels fruktbarhet med middels levealder, høy sentralisering og middels innvandring.

Antall personer (MMML)

Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.

Antall personer (MMMH)

Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.

Antall personer (LHML)

Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.

Antall personer (LHML)

Alternativ LHML (sterk aldring) kombinerer lav fruktbarhet med høy levealder, middels sentralisering og lav innvandring.

Antall personer (MM00)

Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.

Antall personer (MM00)

Alternativ MM00 (ingen flyttinger) kombinerer middels fruktbarhet med middels levealder og ingen innenlandske flyttinger eller innvandring.

Antall personer (MMM0)

Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.

Antall personer (LLHL)

Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.

Antall personer (LLHL)

Alternativ LLHL (lav vekst for utkantskommuner) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, høy sentralisering og lav innvandring.

Antall personer (HHLH)

Alternativ LLML (lav nasjonal vekst) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, middels sentralisering og lav innvandring.

Antall personer (HHLH)

Alternativ HHLH (høy vekst for utkantskommune) kombinerer høy fruktbarhet med høy levealder, lav sentralisering og høy innvandring.