Regionale befolkningsframskrivinger

Til toppen
12887: Framskrevet antall fødte og døde, nettoinnvandring og innenlands nettoinnflytting, i 9 alternativer (K) 2020 - 2050
Sist endret
18.08.2020
Kontakt
Sturla Løkken, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 42 81
sal@ssb.no

Stefan Leknes, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 03
sfl@ssb.no

Regionale Befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
regfram@ssb.no

Måleenhet
Fødte:
personer
Døde:
personer
Nettoinnvandring:
personer
Innenlands nettoinnflytting:
personer
Referansetid
Fødte:
Årlig
Døde:
Årlig
Nettoinnvandring:
Årlig
Innenlands nettoinnflytting:
Årlig
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
alternativ
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 31 Valgte 1


Totalt 356 Valgte 0

Valgfri variabel
alternativ
Må velges *

Totalt 9 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken