Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

12888: Framskrevet dødssannsynlighet (per 1 000), etter kjønn og alder, i 3 alternativer 2020 - 2100

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2020 , 2021 , 2022 ,

Valgt 1 av totalt 81

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 101

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Her presenteres dødssannsynligheter tom alder 100. I selve modelleringer benytter vi dødssannsynligheter tom alder 119 som antakelser i den nasjonale befolkningsframskrivingsmodellen (BEFINN). Av den grunn kan det være små avvik mellom forventet levealder beregnet i tabell 12886 og de(n) som kan beregnes basert på dødssannsynlighetene presentert her. Videre vil det være avvik mellom dødssannsynlighetene som benyttes som forutsetninger inn i framskrivingsmodellen og dødssannsynlighetene man kan beregne ved å bruke estimerte dødsfall og folketall fra den nasjonale framskrivingen, som er et resultat av dødssannsynlighetene som her er presentert.