Befolkningsframskrivinger

11672: Framskrevet forventet levealder, for menn, kvinner og samlet for begge kjønn, i 3 alternativer (2018-framskrivingen) 2017 - 2100
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 106 Valgte

Søk

alternativ Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 84 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2018
Kontakt
Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 21
mto@ssb.no

Sturla Løkken, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 42 81
sal@ssb.no

Stefan Leknes, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 03
sfl@ssb.no

Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 47 03 23 04
sya@ssb.no

Måleenhet
Forventet levealder:
år
Referansetid
Forventet levealder:
Årlig
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Levealderen i befolkningsframskrivingene avviker noe fra levealderen i befolkningsstatistikken ellers (maksimum 0,5 år). Dette skyldes to forhold: I framskrivingene benyttes alder ved utgangen av året og ikke alder ved hendelse i utregningen. Videre benytter framskrivingene en eksponensiell modell i utregningen av dødssannsynligheter.

Brukerveiledning for statistikkbanken