Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11672: Framskrevet forventet levealder, for menn, kvinner og samlet for begge kjønn, i 3 alternativer (2018-framskrivingen) 2017 - 2100

Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 21
Sturla Løkken, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 42 81
Stefan Leknes, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 03
Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 47 03 23 04
26.06.2018 08:00
Forventet levealder:
år
Forventet levealder:
Årlig
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2017 , 2018 , 2019 ,

Valgt 1 av totalt 84

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 106

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Levealderen i befolkningsframskrivingene avviker noe fra levealderen i befolkningsstatistikken ellers (maksimum 0,5 år). Dette skyldes to forhold: I framskrivingene benyttes alder ved utgangen av året og ikke alder ved hendelse i utregningen. Videre benytter framskrivingene en eksponensiell modell i utregningen av dødssannsynligheter.