Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen
12884: Framskrevne befolkningsendringer, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 9 alternativer 2019 - 2100
Sist endret
03.06.2020
Kontakt
Nasjonale Befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
nasjfram@ssb.no

Rebecca F. Gleditsch, Statistisk sentralbyrå
+47 92 66 62 45
ecc@ssb.no

Michael J. Thomas, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 28
mjt@ssb.no

Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 47 03 23 04
sya@ssb.no

Måleenhet
Fødte:
personer
Døde:
personer
Innvandring:
personer
Utvandring:
personer
Nettoinnvandring:
personer
Referansetid
Fødte:
Året
Døde:
Året
Innvandring:
Året
Utvandring:
Året
Nettoinnvandring:
Året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alternativ
Må velges *
innvandringskategori / landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 82 Valgte 1

alternativ
Må velges *

Totalt 9 Valgte 0

innvandringskategori / landbakgrunn

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Hvert alternativ beskrives ved tre bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant, E = ingen nettoinnvandring og 0 = ingen flytting.
Tallene for fødte i 2019 er ikke helt det samme som i befolkningsstatistikken. Dette skyldes manglende informasjon om mødres landbakgrunn. Tallene for inn- og utvandring inkluderer ikke flere flyttinger til og fra Norge i løpet av samme år for samme person. De vil derfor være noe lavere enn inn- og utvandringstallene i befolkningsstatistikken ellers. Tallene for nettoinnvandring er imidlertid sammenlignbare. Videre kan det være små avvik i antallet dersom man sammenligner resultatene fra denne tabellen med tall i tabell 12881. Dette skyldes avrundinger i modelleringsprosessen.

Brukerveiledning for statistikkbanken