Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

12884: Framskrevne befolkningsendringer, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 9 alternativer 2019 - 2100

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2019 , 2020 , 2021 ,

Valgt 1 av totalt 82

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hovedalternativ (MMM) , Lav nasjonal vekst (LLL) , Høy nasjonal vekst (HHH) ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Hvert alternativ beskrives ved tre bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant, E = ingen nettoinnvandring og 0 = ingen flytting. Tallene for fødte i 2019 er ikke helt det samme som i befolkningsstatistikken. Dette skyldes manglende informasjon om mødres landbakgrunn. Tallene for inn- og utvandring inkluderer ikke flere flyttinger til og fra Norge i løpet av samme år for samme person. De vil derfor være noe lavere enn inn- og utvandringstallene i befolkningsstatistikken ellers. Tallene for nettoinnvandring er imidlertid sammenlignbare. Videre kan det være små avvik i antallet dersom man sammenligner resultatene fra denne tabellen med tall i tabell 12881. Dette skyldes avrundinger i modelleringsprosessen.