Befolkningsframskrivinger

03371: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn og ettårig alder, alternativ MMLM (K) (2002-framskrivingen) 2002 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 100 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.01.2003
Kontakt
Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 48 65
hbr@ssb.no

Måleenhet
Framskrevet folkemengde (MMLM):
personer
Referansetid
Framskrevet folkemengde (MMLM):
1. januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alternativ MMLM står for lav mobilitet med forutsetninger om: middels fruktbarhet, middels levealder, lav innenlands mobilitet og middels netto innvandring, se forklaring under siste publisering av statistikken
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken