Befolkningsframskrivinger

01309: Framskrevet folkemengde (L1). Hele landet. (1996-framskrivingen) 1996 - 2051
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 101 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 56 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.04.1997
Kontakt
Nico Keilman, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4700
nik@ssb.no

Måleenhet
Antall personer:
personer
Referansetid
Antall personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alternativ L1 kombinerer lav fruktbarhet med lav forventet levealder og lav nettoinnvandring. Innenlands flytting er som registrert i perioden 1991-95.

Brukerveiledning for statistikkbanken