Regionale befolkningsframskrivinger

Til toppen

12981: Framskrevne forsørgerbrøker, i 9 alternativer (K) 2020 - 2050

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alternativ
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2020 , 2021 , 2022 ,

Valgt 1 av totalt 31

alternativ

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hovedalternativet (MMMM) , Lav nasjonal vekst (LLML) , Høy nasjonal vekst (HHMH) ,

Valgt 0 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 356

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Forsørgerbrøker for eldre
Antall personer 65 år og over / antall personer 20-64 år.
Forsørgerbyrde for barn
Antall personer under 20 år / antall personer 20-64 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken