Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

03368: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn og ettårig alder, alternativ MMM0 (K) (2002-framskrivingen) 2002 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 100

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alternativ MMM0 står for ingen netto innvandring med forutsetninger om: middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og ingen netto innvandring, se forklaring under siste publisering av statistikken.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.