Befolkningsframskrivinger

11671: Framskrevet fruktbarhet, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 3 alternativer 2017 - 2100
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

innvandringskategori/landbakgrunn

Totalt 5 Valgte

Søk

alternativ Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 84 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2018
Kontakt
Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 21
mto@ssb.no

Sturla Løkken, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 42 81
sal@ssb.no

Stefan Leknes, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 03
sfl@ssb.no

Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 42 90
sya@ssb.no

Måleenhet
Samlet fruktbarhetstall:
fruktbarhetstall
Referansetid
Samlet fruktbarhetstall:
Årlig
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K = kontant og 0 = null.

Brukerveiledning for statistikkbanken