Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

11671: Framskrevet fruktbarhet, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 3 alternativer (2018-framskrivingen) 2017 - 2100

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2017 , 2018 , 2019 ,

Valgt 1 av totalt 84

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant og 0 = null.