Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11094: Framskrevet dødssannsynlighet (per 1000), etter kjønn og alder, i 3 alternativer 2016 - 2100

Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 21
Stefan Leknes, Statistisk sentralbyrå
+47 90 12 05 99
Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 47 03 23 04
21.06.2016 10:00
Dødssannsynlighet:
per 1000
Dødssannsynlighet:
År
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016 , 2017 , 2018 ,

Valgt 1 av totalt 85

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 101

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Her presenteres dødssannsynligheter tom alder 100. I selve modelleringer benytter vi dødssannsynligheter tom alder 119. Av den grunn kan det være små avvik mellom forventet levealder presentert i Tabell 11172 og de som kan beregnes ved hjelp av disse dødssannsynlighetene. Både dødssannsynlighetene og levealderen som presenteres i disse tabellene er forutsetninger som benyttes inn i modellarbeidet. Således kan det også være små avvik mellom disse dødssannsynlighetene og de som framkommer ved en eventuell tilbakeregning ut fra antall døde og befolkningen i øvrige tabeller, som er et resultat fra framskrivingen.