Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

11094: Framskrevet dødssannsynlighet (per 1 000), etter kjønn og alder, i 3 alternativer 2016 - 2100

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016 , 2017 , 2018 ,

Valgt 1 av totalt 85

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 101

alternativ

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Her presenteres dødssannsynligheter tom alder 100. I selve modelleringer benytter vi dødssannsynligheter tom alder 119. Av den grunn kan det være små avvik mellom forventet levealder presentert i Tabell 11172 og de som kan beregnes ved hjelp av disse dødssannsynlighetene. Både dødssannsynlighetene og levealderen som presenteres i disse tabellene er forutsetninger som benyttes inn i modellarbeidet. Således kan det også være små avvik mellom disse dødssannsynlighetene og de som framkommer ved en eventuell tilbakeregning ut fra antall døde og befolkningen i øvrige tabeller, som er et resultat fra framskrivingen.

Brukerveiledning for statistikkbanken