På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Befolkningsframskrivinger

10218: Framskrevet antall fødte og døde, i 9 alternativer (F) (2014-framskrivingen) 2013 - 2040
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

alternativ Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.06.2016
Kontakt
Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 21
mto@ssb.no

Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 42 90
sya@ssb.no

Måleenhet
Fødte:
personer
Døde:
personer
Referansetid
Fødte:
01.01.
Døde:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K = kontant og 0 = null.
Summen av antall fødte og døde på tvers av fylkene kan avvike noe fra antall fødte og døde i landet som helhet ettersom det er brukt ulike framskrivningsmodeller på nasjonalt og regionalt nivå.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken