Befolkningsframskrivinger

05904: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder i 9 alternativer (K) (2005-framskrivingen) 2005 - 2025
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 120 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.03.2006
Kontakt
Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 48 65
hbr@ssb.no

Inger Texmon, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 401
iet@ssb.no

Måleenhet
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
personer
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
personer
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
personer
Lav mobilitet (Alternativ MMLM):
personer
Høy mobilitet (Alternativ MMHM):
personer
Sterk aldring (Alternativ LHML):
personer
Svak aldring (Alternativ HLMH):
personer
Ingen nettoinnvandring (Alternativ MMM0):
personer
Ingen flytting (Alternativ MM00):
personer
Referansetid
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
01.01
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
01.01
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
01.01
Lav mobilitet (Alternativ MMLM):
01.01
Høy mobilitet (Alternativ MMHM):
01.01
Sterk aldring (Alternativ LHML):
01.01
Svak aldring (Alternativ HLMH):
01.01
Ingen nettoinnvandring (Alternativ MMM0):
01.01
Ingen flytting (Alternativ MM00):
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene er ubetydelig revidert i forhold til de som ble publisert 15.12.2005, pga. forbedret avrundingsrutine.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken