Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07267: Framskrevet folkemengde etter kjønn og ettårig alder i 14 alternativer (2009-framskrivingen) 2009 - 2060

Inger Texmon, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 401
Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 48 65
10.06.2009 10:00
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
personer
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
personer
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
personer
Lav fruktbarhet (Alternativ LMMM):
personer
Høy fruktbarhet (Alternativ HMMM):
personer
Lav levealder (Alternativ MLMM):
personer
Høy levealder (Alternativ MHMM):
personer
Lav netto innvandring (Alternativ MMML):
personer
Høy netto innvandring (Alternativ MMMH):
personer
Sterk aldring (Alternativ LHML):
personer
Svak aldring (Alternativ HLMH):
personer
Ingen netto innvandring (Alternativ MMM0):
personer
Ingen flytting (Alternativ MM00):
personer
Ingen vekst i levealder (Alternativ MKMM):
personer
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
1. januar
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
1. januar
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
1. januar
Lav fruktbarhet (Alternativ LMMM):
1. januar
Høy fruktbarhet (Alternativ HMMM):
1. januar
Lav levealder (Alternativ MLMM):
1. januar
Høy levealder (Alternativ MHMM):
1. januar
Lav netto innvandring (Alternativ MMML):
1. januar
Høy netto innvandring (Alternativ MMMH):
1. januar
Sterk aldring (Alternativ LHML):
1. januar
Svak aldring (Alternativ HLMH):
1. januar
Ingen netto innvandring (Alternativ MMM0):
1. januar
Ingen flytting (Alternativ MM00):
1. januar
Ingen vekst i levealder (Alternativ MKMM):
1. januar
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) , Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) , Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 52

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 120

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000