Befolkningsframskrivinger

08108: Framskrevet folkemengde etter kjønn og ettårig alder i 14 alternativer (2010-framskrivingen) 2010 - 2060
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 120 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 51 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2010
Kontakt
Inger Texmon, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 401
iet@ssb.no

Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 48 65
hbr@ssb.no

Måleenhet
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
personer
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
personer
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
personer
Lav fruktbarhet (Alternativ LMMM):
personer
Høy fruktbarhet (Alternativ HMMM):
personer
Lav levealder (Alternativ MLMM):
personer
Høy levealder (Alternativ MHMM):
personer
Lav netto innvandring (Alternativ MMML):
personer
Høy netto innvandring (Alternativ MMMH):
personer
Sterk aldring (Alternativ LHML):
personer
Svak aldring (Alternativ HLMH):
personer
Ingen netto innvandring (Alternativ MMM0):
personer
Ingen flytting (Alternativ MM00):
personer
Ingen vekst i levealder (Alternativ MKMM):
personer
Referansetid
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
1. januar
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
1. januar
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
1. januar
Lav fruktbarhet (Alternativ LMMM):
1. januar
Høy fruktbarhet (Alternativ HMMM):
1. januar
Lav levealder (Alternativ MLMM):
1. januar
Høy levealder (Alternativ MHMM):
1. januar
Lav netto innvandring (Alternativ MMML):
1. januar
Høy netto innvandring (Alternativ MMMH):
1. januar
Sterk aldring (Alternativ LHML):
1. januar
Svak aldring (Alternativ HLMH):
1. januar
Ingen netto innvandring (Alternativ MMM0):
1. januar
Ingen flytting (Alternativ MM00):
1. januar
Ingen vekst i levealder (Alternativ MKMM):
1. januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken