Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

03376: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn og ettårig alder i 14 alternativer (2002-framskrivingen) 2002 - 2050

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) , Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) , Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 49

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 100

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bokstavkombinasjonene beskriver nivået (Lavt, Middels, Høyt) for hhv. fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og netto innvandring, se nærmere forklaring under siste publisering av statistikken.