Lønnsindeks4. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Lønnsindeks - kvartalsvis, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
27. februar 2017 4. kvartal 2016 Avtalt lønn opp 0,1 prosent i industri
29. november 2016 3. kvartal 2016 Avtalt lønn opp 0,9 prosent i industrien
26. august 2016 2. kvartal 2016 Avtalt lønn opp 0,2 prosent i industri
27. mai 2016 1. kvartal 2016 Avtalt lønn opp 0,7 prosent i industri
26. februar 2016 4. kvartal 2015 Avtalt lønn opp 0,1 prosent i industri
27. november 2015 3. kvartal 2015 Avtalt lønn økte med 1,0 prosent i industri
28. august 2015 2. kvartal 2015 Små endringer i avtalt lønn
29. mai 2015 1. kvartal 2015 Endring i avtalt lønn
27. februar 2015 4. kvartal 2014 Lønna opp 0,9 prosent i industrien
28. november 2014 3. kvartal 2014 Lønna opp 0,7 prosent i olje- og gassektoren
28. august 2014 2. kvartal 2014 Lønna opp 1,1 prosent i bygg og anlegg
30. mai 2014 1. kvartal 2014 Lønna opp 0,6 prosent i bygg og anlegg
25. februar 2014 4. kvartal 2013 Lønna opp 1,3 prosent i industrien
28. november 2013 3. kvartal 2013 Lønna opp 0,6 prosent i olje- og gassektoren
29. august 2013 2. kvartal 2013 Avtalt lønn opp 1,1 prosent i industri
2. juli 1999 1. kvartal 1999 Ny kvartalsvis lønnsstatistikk
31. mai 2013 1. kvartal 2013 Avtalt lønn opp 0,2 prosent i industrien
1. mars 2013 4. kvartal 2012 Avtalt lønn opp 3,1 prosent i olje og gass
29. november 2012 3. kvartal 2012 Varehandellønna opp 1,1 prosent i 3. kvartal
29. august 2012 2. kvartal 2012 Lønna opp 0,8 prosent i varehandel
30. mai 2012 1. kvartal 2012 Lønna opp 0,7 prosent i industrien
29. februar 2012 4. kvartal 2011 Lønna opp 0,4 prosent i bygg og anlegg
25. februar 2011 4. kvartal 2010 Lønnsvekst i industrien på 1,1 prosent
27. mai 2011 1. kvartal 2011 Moderat lønnsvekst i første kvartal
29. august 2011 2. kvartal 2011 Lønna opp 1,2 prosent i industri
29. november 2011 3. kvartal 2011 Avtalt lønn i industrien opp 2,1 prosent
29. mars 2000 4. kvartal 1999 Lavere lønnsvekst
27. juni 2000 1. kvartal 2000 0,5 prosent lønnsvekst i industrien
26. september 2000 2. kvartal 2000 0,8 prosent lønnsvekst i industrien
8. oktober 1999 2. kvartal 1999 Moderat lønnsøkning
26. november 2010 3. kvartal 2010 Vekst i avtalt industrilønn
19. desember 2001 3. kvartal 2001 1,3 prosent lønnsvekst i industrien
12. januar 2001 3. kvartal 2000 0,7 prosent lønnsvekst i industri
22. juni 2001 1. kvartal 2001 0,6 prosent lønnsvekst i industrien
28. mars 2001 4. kvartal 2000 1,9 prosent lønnsvekst i industrien
21. september 2001 2. kvartal 2001 0,8 prosent lønnsvekst i industrien
31. mai 2002 1. kvartal 2002 0,8 prosent lønnsvekst i industrien
28. februar 2003 4. kvartal 2002 0,4 prosent lønnsvekst for industrien
28. mai 2003 1. kvartal 2003 0,9 prosent lønnsvekst i industrien
29. november 2002 3. kvartal 2002 1,6 prosent lønnsvekst i industrien
30. august 2002 2. kvartal 2002 1,1 prosent lønnsvekst i industrien
20. mars 2002 4. kvartal 2001 1,6 prosent lønnsvekst i industri
28. mai 2004 1. kvartal 2004 1,5 prosent lønnsvekst i industrien
29. august 2003 2. kvartal 2003 1,1 prosent lønnsvekst i industrien
27. februar 2004 4. kvartal 2003 0,2 prosent lønnsvekst i industrien
28. november 2003 3. kvartal 2003 1,7 prosent lønnsvekst i industri
27. august 2004 2. kvartal 2004 1,1 prosent lønnsvekst i industrien
29. november 2005 3. kvartal 2005 0,6 prosent lønnsvekst i industrien
27. mai 2005 1. kvartal 2005 Månedslønna opp 1,4 prosent i industri
26. november 2004 3. kvartal 2004 1,7 prosent lønnsvekst i industrien
25. februar 2005 4. kvartal 2004 Månedslønna i varehandel opp 1,5 prosent
31. august 2005 2. kvartal 2005 0,7 prosent lønnsvekst i industrien
30. mai 2006 1. kvartal 2006 Høye bonusutbetalinger i olje- og gassutvinning
25. august 2006 2. kvartal 2006 Litt høyere lønnsvekst i kraftforsyning
29. november 2006 3. kvartal 2006 Månedslønna opp 0,9 prosent i industrien
28. februar 2006 4. kvartal 2005 Lav lønnsvekst i 4. kvartal
29. august 2008 2. kvartal 2008 Lønna økte med 1,7 prosent i industrien
29. februar 2008 4. kvartal 2007 Lønna opp med 0,7 prosent i industri
29. august 2007 2. kvartal 2007 Avtalt lønn økte med 0,6 prosent i bygg og anlegg
28. februar 2007 4. kvartal 2006 Relativt høy vekst i avtalt lønn
30. mai 2007 1. kvartal 2007 Mye bonuslønn i oljesektoren
30. mai 2008 1. kvartal 2008 Liten vekst i avtalt lønn i bygg og anlegg
29. november 2007 3. kvartal 2007 Avtalt lønn økte med 3,3 prosent i industrien
26. november 2009 3. kvartal 2009 Lavere lønnsvekst i industrien
29. mai 2009 1. kvartal 2009 0,9 prosent lønnsvekst i industri
28. august 2009 2. kvartal 2009 Mindre lønnsvekst i industri
27. februar 2009 4. kvartal 2008 1 prosent lønnsvekst i industri
28. november 2008 3. kvartal 2008 Lønna opp 3,5 prosent i bygg og anlegg
28. mai 2010 1. kvartal 2010 Lønna opp 0,8 prosent i bygg og anlegg
26. februar 2010 4. kvartal 2009 Fortsatt moderat lønnsutvikling
27. august 2010 2. kvartal 2010 Lav vekst i avtalt lønn