1332_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1332
Moderat lønnsøkning
statistikk
1999-10-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks2. kvartal 1999, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat lønnsøkning

Den kvartalsvise lønnsindeksen viser at månedsfortjenesten i alt for heltidsansatte i industrien økte med 1,2 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal i år.

I samme periode økte månedsfortjenesten for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet med 1,4 prosent mens samferdsel hadde en økning på 1,2 prosent. Månedsfortjenesten i olje- og gassutvinning og bergverksdrift ble redusert med 1,1 prosent.

Olje- og gassutvinning og bergverksdrift hadde høyest økning i avtalt lønn fra 1. kvartal til 2. kvartal i år med 1,1 prosent. Ansatte i industri hadde til sammenlikning en vekst på 1,0 prosent mens ansatte i samferdsel hadde en økning på 0,9 prosent. Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en økning på 0,8 prosent. Det er reduserte utbetalinger av uregelmessige tillegg og bonuser som gir nedgang i månedsfortjenesten i alt for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift.

Sammenlikning over året fra 2. kvartal 1998 til 2. kvartal i år må tolkes med stor forsiktighet. Det var svært variabelt hvor mye av lønnsoppgjøret i 1998 som ble registrert i statistikken for 2. kvartal 1998. Mange konflikter med videre førte til at resultatet ikke ble registrert før i 3. kvartal 1998. Resultatet av lønnsoppgjøret i våres derimot, er i all hovedsak kommet med i statistikken for 2. kvartal i år.

Tabeller: