151703_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
151703
Lønna opp 0,9 prosent i industrien
statistikk
2015-02-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks4. kvartal 2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna opp 0,9 prosent i industrien

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en økning på 0,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2014. Tilsvarende endring i samme periode i fjor var på 1,3 prosent.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
3. kvartal 2013 - 4. kvartal 20133. kvartal 2014 - 4. kvartal 2014
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,92,0
Industri1,30,9
Kraftforsyning1,6..
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,4..
Bygge- og anleggsvirksomhet0,61,0
Varehandel0,00,3
Samferdsel0,60,8
Hotell- og restaurantvirksomhet0,50,1
Informasjon og kommunikasjon0,81,1
Omsetning og drift av fast eiendom-0,21,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2,02,1
Forretningsmessig tjenesteyting0,20,1
Undervisning0,12,0
Helse- og sosialtjenester0,31,3
Kultur, underholdning og fritid i alt0,40,4
Personlig tjenesteyting1,30,5

Samtidig viser foreløpige fjerdekvartalstall for bygge- og anleggsvirksomhet en økning i lønnsindeksen på 1,0 prosent fra kvartalet før. Tilsvarende indeks for heltidsansatte i olje- og gassvirksomhet viser en økning på 2,0 prosent i samme periode.