147240_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
147240
Lønna opp 0,6 prosent i bygg og anlegg
statistikk
2014-05-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna opp 0,6 prosent i bygg og anlegg

Det var en økning på 0,6 prosent i den gjennomsnittlige avtalte månedslønnen for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, viser den foreløpige lønnsindeksen. Tilsvarende endring samme periode i fjor var på 0,2 prosent.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
4. kvartal 2012 - 1. kvartal 20134. kvartal 2013 - 1. kvartal 2014
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,50,2
Industri0,2-0,1
Kraftforsyning1,7-0,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon-0,20,1
Bygge- og anleggsvirksomhet0,20,6
Varehandel-0,11,0
Samferdsel1,2-0,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,30,5
Informasjon og kommunikasjon0,60,0
Omsetning og drift av fast eiendom3,01,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,0-0,1
Forretningsmessig tjenesteyting1,10,4
Undervisning0,70,6
Helse- og sosialtjenester0,41,0
Kultur, underholdning og fritid i alt0,70,1
Personlig tjenesteyting1,10,4

Foreløpige tall for industri viser en nedgang i indeksen for gjennomsnittlig avtalt lønn på 0,1 prosent i 1. kvartal, mot en økning på 0,2 prosent i tilsvarende kvartal året før.