185875_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
185875
Avtalt lønn økte med 1,0 prosent i industri
statistikk
2015-11-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks3. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn økte med 1,0 prosent i industri

Foreløpig lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 1,0 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2015.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
2. kvartal 2014 - 3. kvartal 20142. kvartal 2015 - 3. kvartal 2015
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,90,8
Industri1,71,0
Kraftforsyning1,61,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon1,10,9
Bygge- og anleggsvirksomhet0,40,4
Varehandel0,21,1
Samferdsel1,60,8
Hotell- og restaurantvirksomhet0,71,1
Informasjon og kommunikasjon0,51,0
Omsetning og drift av fast eiendom2,31,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,50,3
Forretningsmessig tjenesteyting1,40,9
Undervisning1,20,9
Helse- og sosialtjenester0,62,0
Kultur, underholdning og fritid i alt1,70,8
Personlig tjenesteyting-0,60,6

Indeksen for heltidsansatte i samferdsel og olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning på 0,8 prosent, mens indeksen i varehandel viste en økning på 1,1 prosent i 3. kvartal 2015. Tilsvarende indeks for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viste en økning på 0,4 prosent i samme periode.

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle ansatte i alle foretak i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.