185875_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
185875
Avtalt lønn økte med 1,0 prosent i industri
statistikk
2015-11-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks3. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn økte med 1,0 prosent i industri

Foreløpig lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 1,0 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2015.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
2. kvartal 2014 - 3. kvartal 20142. kvartal 2015 - 3. kvartal 2015
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,90,8
Industri1,71,0
Kraftforsyning1,61,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon1,10,9
Bygge- og anleggsvirksomhet0,40,4
Varehandel0,21,1
Samferdsel1,60,8
Hotell- og restaurantvirksomhet0,71,1
Informasjon og kommunikasjon0,51,0
Omsetning og drift av fast eiendom2,31,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,50,3
Forretningsmessig tjenesteyting1,40,9
Undervisning1,20,9
Helse- og sosialtjenester0,62,0
Kultur, underholdning og fritid i alt1,70,8
Personlig tjenesteyting-0,60,6

Indeksen for heltidsansatte i samferdsel og olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning på 0,8 prosent, mens indeksen i varehandel viste en økning på 1,1 prosent i 3. kvartal 2015. Tilsvarende indeks for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viste en økning på 0,4 prosent i samme periode.

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle ansatte i alle foretak i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB