1326_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1326
0,8 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2000-09-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks2. kvartal 2000, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

0,8 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien viser en økning i måneds-fortjenesten på 0,8 prosent fra 1. kvartal 2000 til 2. kvartal 2000. Økningen fra 2. kvartal 1999 til 2. kvartal 2000 var 3,9 prosent, mens tilsvarende tall fra 1. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000 var 4,1 prosent.

Månedsfortjenesten for ansatte i varehandel økte med 2,1 prosent fra 1. kvartal 2000 til 2. kvartal 2000. Til sammenligning økte månedsfortjenesten for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift med 1,6 prosent mens økningen i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var på 1,0 prosent. I bygge- og anleggsvirksomhet var økningen 0,9 prosent, mens det i samferdsel var en økning på 0,7 prosent.

Endring over et år

Ansatte i industri hadde en vekst i månedsfortjenesten på 3,9 prosent fra 2. kvartal 1999 til 2. kvartal 2000. Tilsvarende vekst for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var 5,6 prosent mens ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en vekst på 4,7 prosent. Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en økning på 4,6 prosent mens ansatte i samferdsel hadde en vekst på 4,3 prosent fra 2. kvartal 1999 til 2. kvartal 2000. Ansatte i varehandel hadde en vekst på 3,8 prosent i samme periode.

Generelt er veksten i månedsfortjenesten noe høyere fra 2. kvartal 1999 til 2. kvartal 2000 enn hva tilfellet var fra 1. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000. I industrien er bildet imidlertid noe annerledes. Her viser utviklingen en noe avtagende vekst i månedsfortjenesten for samme periode.

Utvalget

Utvalget til 2. kvartal 2000 omfatter om lag 101 200 heltidsansatte fordelt på 12 400 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, 35 400 i industri, 18 100 i bygge- og anleggsvirksomhet, 14 600 i samferdsel, 10 600 i varehandel og 10 100 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Til sammenligning er, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 2. kvartal 2000, sysselsettingen i olje- og gassutvinning og bergverksdrift om lag 25 000, i industri 299 000, i bygge- og anleggsvirksomhet 103 000, i samferdsel 123 000, i varehandel 321 000 og i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 158 000 lønnstakere. Vi gjør oppmerksom på at tallene fra nasjonalregnskapet også inkluderer deltidsansatte.

Tabeller: