258978_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
258978
Avtalt lønn opp 0,2 prosent i industri
statistikk
2016-08-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks2. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn opp 0,2 prosent i industri

Foreløpig lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,2 prosent fra 1. kvartal 2016 til 2. kvartal 2016.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
1. kvartal 2015 - 2. kvartal 20151. kvartal 2016 - 2. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,0-0,1
Industri0,00,2
Kraftforsyning-0,10,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,10,5
Bygge- og anleggsvirksomhet0,40,7
Varehandel0,10,3
Samferdsel0,10,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,00,1
Informasjon og kommunikasjon0,20,5
Omsetning og drift av fast eiendom0,10,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,00,1
Forretningsmessig tjenesteyting-0,10,3
Undervisning0,00,3
Helse- og sosialtjenester0,00,1
Kultur, underholdning og fritid i alt0,31,0
Personlig tjenesteyting1,10,8

Til sammenligning viser indeksen en nedgang på 0,1 prosent for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. I samferdsel ser vi en økning på 0,1 prosent i indeksen for 2. kvartal 2016. Indeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viste en økning på 0,7 prosent i samme periode, mens økningen for heltidsansatte i varehandel var på 0,3 prosent.

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle ansatte i alle foretak i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.