1300_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1300
1,7 prosent lønnsvekst i industri
statistikk
2003-11-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2003, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1,7 prosent lønnsvekst i industri

Månedslønna til heltidsansatte i industrien økte gjennomsnittlig med 1,7 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2003, viser den kvartalsvise lønnsindeksen. Økningen fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år var på 4,2 prosent.

Lønnsindeksen dekker flere næringer. Tilsvarende tall for heltidsansatte i samferdsel viser en økning i månedsfortjenesten på 0,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år. For heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet og varehandel var økningen på henholdsvis 0,5 og 0,7 prosent i samme periode. For heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift økte månedsfortjenesten med 0,9 prosent, og for ansatte i kraftforsyning økte den med 2,9 prosent. Heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift hadde derimot en nedgang i månedsfortjenesten på 3,0 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2003. Det samme gjelder for bygge- og anleggsvirksomhet som hadde en nedgang på 0,4 prosent.

Lønnsveksten varierer i ulike bransjer

Fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal 2003 økte månedsfortjenesten for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet med 2,9 prosent. Veksten i månedsfortjenesten for ansatte i kraftforsyning var på 5,3 prosent i samme periode. Tilsvarende hadde ansatte i samferdsel en økning på 3,9 prosent, mens månedsfortjenesten til ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift økte med 3,3 prosent. Månedsfortjenesten økte med 3,5 prosent for heltidsansatte i varehandel, mens månedsfortjenesten til ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift økte med 4,6 prosent i samme periode.

Om statistikkgrunnlaget

Den kvartalsvise lønnsindeksen for 3. kvartal 2003 bygger på opplysninger om 232 100 heltidsansatte fordelt på 72 900 i industri, 27 200 i bygge- og anleggsvirksomhet, 50 900 i samferdsel, 26 800 i varehandel, 30 500 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, 2 900 i kraftforsyning, 4 400 i hotell- og restaurantvirksomhet og 16 500 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Til sammenligning var det, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 2. kvartal 2003, 273 400 sysselsatte lønnstakere i industri. Sysselsatte lønnstakere i bygge- og anleggsvirksomhet var 111 700, i samferdsel 164 100, i varehandel 315 000, i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 211 200, i kraftforsyning 14 900, i hotell- og restaurantvirksomhet 64 500 og i olje- og gassutvinning og bergverksdrift 26 900. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, eller månedslønn, omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonuser, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelse er ikke inkludert i månedsfortjeneste.

Tabeller: