259018_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
259018
Avtalt lønn opp 0,7 prosent i industri
statistikk
2016-05-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser endringer i gjennomsnittlig månedslønn og gjennomsnittlig avtalt månedslønn gjennom året.

Lønnsindeks1. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn opp 0,7 prosent i industri

Foreløpige lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,7 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
4. kvartal 2014 - 1. kvartal 20154. kvartal 2015 - 1. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,10,9
Industri0,20,7
Kraftforsyning0,41,0
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,50,5
Bygge- og anleggsvirksomhet0,41,0
Varehandel1,0-0,3
Samferdsel0,10,3
Hotell- og restaurantvirksomhet0,80,1
Informasjon og kommunikasjon0,70,2
Omsetning og drift av fast eiendom0,1-0,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,3-0,1
Forretningsmessig tjenesteyting0,20,8
Undervisning-0,10,0
Helse- og sosialtjenester0,9-0,1
Kultur, underholdning og fritid i alt0,9-0,7
Personlig tjenesteyting0,50,2

Til sammenligning viser indeksen en økning på 0,9 prosent for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Utviklingen innenfor olje- og gassutvinning og industrien preges av en nedgang i antall ansatte og en endret lønnsmessig sammensetning for disse.

I samferdsel ser vi en økning på 0,3 prosent i indeksen for 1. kvartal 2016. Indeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viste en økning på 1,0 prosent i samme periode, mens det var en nedgang på 0,3 prosent for heltidsansatte i varehandel.

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle ansatte i alle foretak i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.