1322_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1322
1,9 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2001-03-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2000, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1,9 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien viser en økning i månedsfortjenesten på 1,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2000. Økningen fra 4. kvartal 1999 til 4. kvartal 2000 var 4,2 prosent, som den også var fra 3. kvartal 1999 til 3. kvartal 2000.

Månedsfortjenesten for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet økte med 2,8 prosent fra 3. til 4. kvartal 2000. Til sammenligning økte månedsfortjenesten for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift med 2,7 prosent og for ansatte i samferdsel med 1,6 prosent i samme periode. I varehandel og i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift var det en vekst i månedsfortjenesten på 1,0 prosent fra 3. til 4. kvartal 2000.

Endring over et år: Størst vekst i olje, gass og bergverk

Ansatte i industrien hadde en vekst i månedsfortjenesten på 4,2 prosent fra 4. kvartal 1999 til 4. kvartal 2000. Tilsvarende vekst for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var 6,0 prosent mens ansatte i samferdsel hadde en vekst på 4,9 prosent. Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet og ansatte i varehandel hadde en økning på 4,5 prosent i samme periode, mens ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en vekst på 4,1 prosent fra 4. kvartal 1999 til 4. kvartal 2000.

Utvalget

Utvalget til 4. kvartal 2000 omfatter om lag 109 100 heltidsansatte fordelt på 12 300 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, 36 100 i industri, 19 800 i bygge- og anleggsvirksomhet, 14 500 i samferdsel, 12 500 i varehandel og 13 900 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Til sammenligning er, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 4. kvartal 2000, sysselsettingen i olje- og gassutvinning og bergverksdrift 24 600, i industri 290 600, i bygge- og anleggsvirksomhet 105 000, i samferdsel 121 000, i varehandel 322 000 og i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 162 000 lønnstakere. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: