1318_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1318
0,8 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2001-09-21T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks2. kvartal 2001, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

0,8 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien viser en økning i månedsfortjenesten på 0,8 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2001. Økningen fra 2. kvartal 2000 til 2. kvartal 2001 var 4,4 prosent.

Tilsvarende tall for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning i månedsfortjenesten på 0,9 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2001. For heltidsansatte i samferdsel var økningen på 1,1 prosent i samme periode, mens økningen i varehandel var på 1,4 prosent. Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en vekst i månedsfortjenesten på 1,0 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2001.

Endring fra samme kvartal året før

Den laveste økningen fra 2. kvartal 2000 til 2. kvartal 2001 hadde heltidsansatte i industrien med en vekst i månedsfortjenesten på 4,4 prosent. Størst var veksten i månedsfortjenesten for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift på 7,1 prosent. Tilsvarende hadde heltidsansatte i samferdsel en vekst på 5,7 prosent, mens ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en økning på 4,7 prosent. Månedsfortjenesten økte med 4,6 prosent for heltidsansatte i varehandel og forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift i samme periode.

Utvalget

Utvalget til 2. kvartal 2001 omfatter om lag 120 100 heltidsansatte fordelt på 13 000 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, 47 900 i industri, 18 900 i bygge- og anleggsvirksomhet, 12 300 i samferdsel, 11 700 i varehandel og 16 300 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Til sammenligning er, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 2. kvartal 2001, sysselsettingen i olje- og gassutvinning og bergverksdrift 23 000, i industri 292 000, i bygge- og anleggsvirksomhet 114 000, i samferdsel 123 000, i varehandel 321 000 og i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 169 000 lønnstakere. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: