1306_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1306
0,4 prosent lønnsvekst for industrien
statistikk
2003-02-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2002, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

0,4 prosent lønnsvekst for industrien

Månedsfortjenesten for heltidsansatte i industrien økte med 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2002. Det viser den kvartalsvise lønnsindeksen. Økningen fra 4. kvartal 2001 til samme kvartal året etter var på 5,2 prosent

Tilsvarende tall fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2002 var 6,4 prosent.

Lønnsindeksen dekker flere næringshovedområder, og de tilsvarende tall for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning i månedsfortjenesten på 2,6 prosent fra 3. til 4. kvartal 2002. For heltidsansatte i samferdsel og varehandel var økningen på henholdsvis 1,0 og 1,7 prosent i samme periode. For de heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift steg månedsfortjenesten med 1,2 prosent, for ansatte i kraftforsyning steg den med 1,4 prosent, mens månedsfortjenesten til de ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift økte med 2,2 prosent fra 3. til 4. kvartal 2002.

4. kvartal 2001-4. kvartal 2002: Størst økning for ansatte i kraftforsyning

Fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002 økte månedsfortjenesten for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet med 5,9 prosent. Veksten i månedsfortjenesten for ansatte i kraftforsyning var på 6,4 prosent i samme periode. Tilsvarende hadde ansatte i samferdsel en vekst på 5,8 prosent, ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift en vekst på 4,8 prosent, mens månedsfortjenesten til ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift gikk opp 5,1 prosent. Månedsfortjenesten økte med 4,4 prosent for heltidsansatte i varehandel i samme periode.

Om statistikkgrunnlaget

Utvalget til 4. kvartal 2002 omfatter om lag 176 300 heltidsansatte fordelt på 12 200 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, 66 800 i industri, 20 900 i bygge- og anleggsvirksomhet, 26 300 i samferdsel, 24 400 i varehandel, 24 400 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift og 1 300 i kraftforsyning. Til sammenligning var det, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2002, 288 000 sysselsatte lønnstakere i industri. Sysselsatte lønnstakere i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var 26 000, i bygge- og anleggsvirksomhet 110 000, i samferdsel 117 000, i varehandel 304 000, i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 209 000 og i kraftforsyning 15 000. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: