1288_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1288
Månedslønna opp 1,4 prosent i industri
statistikk
2005-05-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna opp 1,4 prosent i industri

Nye tall viser at gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri økte med 1,4 prosent i første kvartal 2005, mens gjennomsnittlig utbetalt avtalt lønn økte med 0,6 prosent. Til sammenligning var tilsvarende tall i første kvartal 2004 henholdsvis 1,2 og 0,2 prosent.

Gjennomsnittlig månedslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Utbetalt avtalt lønn måles ved utgangen av hvert kvartal, og blir i hovedsak påvirket av lønnsoppgjørene. Uregelmessige tillegg og bonuser måles som et gjennomsnitt over kvartalet, og er ikke i samme grad knyttet til lønnsoppgjørene, noe som medfører at det kan være mer tilfeldig hvilke kvartal de kommer til utbetaling.

Oppgang i varehandel

I varehandel var det en oppgang på 1,0 prosent i månedslønn i første kvartal. Utbetalt avtalt lønn hadde en økning på 0,3 prosent i første kvartal. Tilsvarende tall for første kvartal 2004 viste vekst i månedslønn og avtalt lønn på henholdsvis 1,2 og 0,4 prosent.

Vekst i kraftforsyning

Ansatte i kraftforsyning hadde en vekst på 0,3 prosent i månedslønna, mens den utbetalte avtalte lønna økte med 1,3 prosent. Fra tredje til fjerde kvartal 2004 hadde vi en vekst på 1,2 prosent i månedslønna og 0,3 prosent i utbetalt avtalt lønn.

Økning i olje- og gassutvinning

Månedslønna i olje- og gassutvinning hadde en høy vekst i første kvartal på hele 5,7 prosent, mens den utbetalte avtalte lønna hadde en moderat økning på 0,5 prosent. Noe av årsakene til veksten i olje- og gassutvinning skyldes høye bonusutbetalinger. Til sammenligning var tilsvarende økning i første kvartal 2004 på 5,4 og 0,2 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksen for første kvartal 2005 bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter fordelt etter næring. En oversikt over antall heltidsansatte som inngår i statistikken ligger i tabell 6 .

Gjennomsnittlig månedslønn, eller månedsfortjeneste, omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønna.

Lønnsindeksen måler endringen mellom to punkt, målt ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en lengre periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Dette innbærer at kvartalsindeksen ikke direkte kan nyttes til å beregne årslønn men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

For nærmere beskrivelse av den kvartalsvise lønnsindeksen, se Om statistikken .

Tabeller: