1274_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1274
Relativt høy vekst i avtalt lønn
statistikk
2007-02-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2006, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Relativt høy vekst i avtalt lønn

Lønnsindeksen viser at gjennomsnittlig avtalt lønn for heltidsansatte gjennomgående økte mer 4. kvartal 2006 enn tilsvarende kvartal året før. Heltidsansatte i industri hadde en økning i avtalt lønn på 1,1 prosent i 4. kvartal mot 0,5 prosent i samme kvartal 2005.

Avtalt lønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I bygg og anlegg økte avtalt lønn for heltidsansatte med 0,3 prosent i 4. kvartal 2006 mot 0,2 prosent i samme kvartal året før. Til sammenligning var vekst i avtalt månedslønn for ansatte i olje- og gassutvinning 0,8 prosent i 4. kvartal mot 0,2 prosent i samme kvartal året før.

Lønnsendringer i andre næringer kan sees i vedleggstabellene.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksen for 4. kvartal 2006 bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i ulike næringer.

Gjennomsnittlig månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Lønnstillegg som for eksempel bonus blir sjelden utbetalt hvert kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt lønn. Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

Indeksen måler endring i avtalt lønn og månedslønn mellom to punkt målt ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksen kan ikke direkte nyttes til å beregne årslønn, men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: