1334_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
1334
Ny kvartalsvis lønnsstatistikk
statistikk
1999-07-02T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 1999, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ny kvartalsvis lønnsstatistikk

Statistisk sentralbyrås (SSBs) nye lønnsindeks viser blant annet at månedsfortjeneste i alt for heltidsansatte i industri økte med 1,8 prosent fra 4. kvartal 1998 til 1. kvartal 1999.

I samme periode økte månedsfortjenesten for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift med 1,3 prosent, i bygge- og anleggsvirksomhet med 1,0 prosent og for ansatte i samferdsel med 2,3 prosent.

De nye lønnsindeksene viser utviklingen i avtalt lønn og månedsfortjeneste i alt.

Industrien hadde størst økning i avtalt lønn fra 4. kvartal 1998 til 1. kvartal 1999 med 1,0 prosent. Tilsvarende for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var 0,4 prosent, i bygge- og anleggsvirksomhet 0,2 prosent og for ansatte i samferdsel 0,6 prosent.

Utviklingen i de kvartalsvise lønnsindeksene tyder på en noe lavere veksttakt inn i 1999 enn ett år tidligere, hovedsakelig på grunn av lavere uregelmessige tillegg, bonuser, provisjoner og lignende.

Vi har imidlertid foreløpig liten erfaring med den nye statistikken, og resultatene må tolkes med forsiktighet.

Første publisering

Det er første gang SSB publiserer kvartalsvis lønnsstatistikk. Heretter vil nye kvartalsindekser bli publisert om lag tre måneder etter statistikkvartalets utløp. Statistikken er sterkt forankret i den nye årlige lønnsstatistikken (strukturstatistikk), og etter hvert vil de kvartalsvise lønnsindeksene bli utvidet til å omfatte de samme næringsområder som strukturstatistikken.

Statistisk sentralbyrå har tidligere publisert kvartalsvis timefortjeneste i industri og bygge- og anleggsvirksomhet for arbeidere i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Denne statistikken ble publisert for siste gang i Ukens statistikk nummer 16/99, med tall fra 4. kvartal 1998.

 

Tabeller