243695_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
243695
Avtalt lønn opp 0,1 prosent i industri
statistikk
2016-02-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks4. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn opp 0,1 prosent i industri

Foreløpig lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,1 prosent fra 3. kvartal 2015 til 4. kvartal 2015.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
3. kvartal 2014 - 4. kvartal 20143. kvartal 2015 - 4. kvartal 2015
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift2,00,4
Industri0,90,1
Kraftforsyning1,30,7
Vannforsyning, avløp og renovasjon1,60,1
Bygge- og anleggsvirksomhet1,00,1
Varehandel0,3-0,1
Samferdsel0,81,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,10,6
Informasjon og kommunikasjon1,1-0,1
Omsetning og drift av fast eiendom1,20,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2,10,7
Forretningsmessig tjenesteyting0,1-0,1
Undervisning2,00,1
Helse- og sosialtjenester1,3-0,3
Kultur, underholdning og fritid i alt0,4-0,1
Personlig tjenesteyting0,5-0,4

Til sammenligning viser indeksen en økning på 1,1 prosent for heltidsansatte i samferdsel, mens indeksen for olje- og gassutvinning og bergverksdrift viste en økning på 0,4 prosent i 4. kvartal 2015. Tilsvarende indeks for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viste en økning på 0,1 prosent i samme periode.

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle ansatte i alle foretak i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.