1316_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1316
1,3 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2001-12-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2001, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1,3 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien viser en økning i månedsfortjenesten på 1,3 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2001. Økningen fra 3. kvartal 2000 til 3. kvartal 2001 var 4,6 prosent.

Tilsvarende tall for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning i månedsfortjenesten på 0,2 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2001. For heltidsansatte i samferdsel og varehandel var økningen på henholdsvis 1,7 prosent og 2,6 prosent i samme periode. Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en vekst i månedsfortjenesten på 1,2 prosent, mens veksten for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var på 3,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2001.

Endring fra samme kvartal året før

Den laveste økningen fra 3. kvartal 2000 til 3. kvartal 2001 hadde heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet med en vekst i månedsfortjenesten på 4,2 prosent. Størst var veksten i månedsfortjeneste for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift på 7,6 prosent. Tilsvarende hadde heltidsansatte i samferdsel en vekst på 5,4 prosent, mens ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en økning på 4,4 prosent. Månedsfortjenesten økte med 6,2 prosent for heltidsansatte i varehandel i samme periode.

Utvalget

Utvalget til 3. kvartal 2001 omfatter om lag 340 700 heltidsansatte fordelt på 21 800 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, 106 800 i industri, 36 100 i bygge- og anleggsvirksomhet, 41 300 i samferdsel, 86 700 i varehandel og 48 000 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Til sammenligning er, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 3. kvartal 2001, sysselsettingen i olje- og gassutvinning og bergverksdrift 27 000, i industri 292 000, i bygge- og anleggsvirksomhet 108 000, i samferdsel 119 000, i varehandel 314 000 og i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 171 000 lønnstakere. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: