258980_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
258980
Avtalt lønn opp 0,9 prosent i industrien
statistikk
2016-11-29T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks3. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn opp 0,9 prosent i industrien

Foreløpige lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,9 prosent fra 2. kvartal 2016 til 3. kvartal 2016.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
2. kvartal 2015 - 3. kvartal 20152. kvartal 2016 - 3. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,70,5
Industri1,40,9
Kraftforsyning1,60,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,90,7
Bygge- og anleggsvirksomhet0,40,5
Varehandel1,31,6
Samferdsel1,60,7
Hotell- og restaurantvirksomhet1,41,0
Informasjon og kommunikasjon0,32,0
Omsetning og drift av fast eiendom1,70,7
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-0,11,8
Forretningsmessig tjenesteyting1,71,1
Undervisning1,01,5
Helse- og sosialtjenester0,31,1
Kultur, underholdning og fritid i alt1,52,1
Personlig tjenesteyting0,20,7

Til sammenligning viser indeksen en økning på 0,5 prosent for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Samme lønnsøkning hadde sysselsatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. I samferdsel ser vi en økning på 0,7 prosent i indeksen for 3. kvartal 2016. Indeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet viste en økning på 1,0 prosent i samme periode, mens lønnsveksten for heltidsansatte i varehandel var på 1,6 prosent.

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle ansatte i alle foretak i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.