258980_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
258980
Avtalt lønn opp 0,9 prosent i industrien
statistikk
2016-11-29T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks3. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn opp 0,9 prosent i industrien

Foreløpige lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,9 prosent fra 2. kvartal 2016 til 3. kvartal 2016.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
2. kvartal 2015 - 3. kvartal 20152. kvartal 2016 - 3. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,70,5
Industri1,40,9
Kraftforsyning1,60,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,90,7
Bygge- og anleggsvirksomhet0,40,5
Varehandel1,31,6
Samferdsel1,60,7
Hotell- og restaurantvirksomhet1,41,0
Informasjon og kommunikasjon0,32,0
Omsetning og drift av fast eiendom1,70,7
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-0,11,8
Forretningsmessig tjenesteyting1,71,1
Undervisning1,01,5
Helse- og sosialtjenester0,31,1
Kultur, underholdning og fritid i alt1,52,1
Personlig tjenesteyting0,20,7

Til sammenligning viser indeksen en økning på 0,5 prosent for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Samme lønnsøkning hadde sysselsatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. I samferdsel ser vi en økning på 0,7 prosent i indeksen for 3. kvartal 2016. Indeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet viste en økning på 1,0 prosent i samme periode, mens lønnsveksten for heltidsansatte i varehandel var på 1,6 prosent.

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle ansatte i alle foretak i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB