1302_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1302
1,1 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2003-08-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks2. kvartal 2003, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1,1 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen viser at gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i industrien økte med 1,1 prosent fra 1. kvartal 2003 til 2. kvartal 2003. Økningen fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003 var på 5,4 prosent.

Lønnsindeksen dekker flere næringer, og tilsvarende tall for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning i månedsfortjenesten på 0,5 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2003. For heltidsansatte i samferdsel og varehandel var økningen på henholdsvis 0,9 og 0,6 prosent i samme periode. For heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift økte månedsfortjenesten med 0,7 prosent, og for ansatte i kraftforsyning økte den med 1,1 prosent. Heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift hadde derimot en nedgang i månedsfortjenesten på 2,2 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2003.

2. kvartal 2002-2. kvartal 2003: Størst økning for heltidsansatte i kraftforsyning

Fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003 økte månedsfortjenesten for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet med 5,2 prosent. Veksten i månedsfortjenesten for ansatte i kraftforsyning var på 6,9 prosent i samme periode. Tilsvarende hadde ansatte i samferdsel en økning på 4,4 prosent, mens månedsfortjenesten til ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift økte med 3,6 prosent. Månedsfortjenesten økte med 3,1 prosent for heltidsansatte i varehandel, mens månedsfortjenesten til ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift økte med 5 prosent i samme periode.

Hotell - og restaurantvirksomhet

I denne frigivingen av tall for 2. kvartal 2003 presenteres lønnsindeks for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet. Indeksen er etablert med basispunkt 1. kvartal 2003=100. Heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet hadde en vekst i månedsfortjenesten på 1,5 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2003.

Om statistikkgrunnlaget

Den kvartalsvise lønnsindeksen for 2. kvartal 2003 bygger på opplysninger om 230 600 heltidsansatte fordelt på 69 000 i industri, 26 200 i bygge- og anleggsvirksomhet, 49 600 i samferdsel, 34 800 i varehandel, 29 100 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, 2 500 i kraftforsyning, 3 300 i hotell- og restaurantvirksomhet og 16 100 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Til sammenligning var det, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2003, 274 900 sysselsatte lønnstakere i industri, sysselsatte lønnstakere i bygge- og anleggsvirksomhet 110 500, i samferdsel 151 000, i varehandel 312 200, i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 211 600, i kraftforsyning 15 000, i hotell- og restaurantvirksomhet 64 000 og i olje- og gassutvinning og bergverksdrift 26 500. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: