92609_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
92609
Avtalt lønn opp 3,1 prosent i olje og gass
statistikk
2013-03-01T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2012, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn opp 3,1 prosent i olje og gass

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning på 3,1 prosent fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012. Tilsvarende økning i 4. kvartal 2011 var 0,8 prosent.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
3. kvartal 2011 - 4. kvartal 20113. kvartal 2012 - 4. kvartal 2012
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,83,1
Industri1,41,7
Kraftforsyning1,61,8
Vannforsyning, avløp og renovasjon1,92,3
Bygge- og anleggsvirksomhet0,40,5
Varehandel0,81,1
Samferdsel1,11,0
Hotell- og restaurantvirksomhet0,91,3
Informasjon og kommunikasjon0,21,0
Omsetning og drift av fast eiendom0,40,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,61,3
Forretningsmessig tjenesteyting1,31,2
Undervisning0,90,8
Helse- og sosialtjenester0,30,8
Kultur, underholdning og fritid i alt0,81,2
Personlig tjenesteyting1,20,7

En årsak til større vekst i årets fjerde kvartal i olje- og gassutvinning og bergverksdrift er at deler av årets lønnsoppgjør først har kommet til utbetaling dette kvartalet. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når lønnsoppgjør gjelder fra, men måler endringen i lønn når den har kommet til utbetaling.

Forskjell mellom avtalt månedslønn og månedslønnÅpne og lesLukk

I Statistikkbanken ligger det også en lønnsindeks for månedslønn. I denne blir uregelmessige tillegg og bonuser beregnet som et gjennomsnitt for gjeldende kvartal. Det betyr at indeksen påvirkes av når på året utbetalingene for tillegg og bonuser finner sted. Lønnsindeksene bør derfor ikke direkte nyttes til å beregne årslønn for 2012, da årslønnsberegningen fordeler tillegg og bonus som et gjennomsnitt over hele året.