92605_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
92605
Avtalt lønn opp 1,1 prosent i industri
statistikk
2013-08-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks2. kvartal 2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn opp 1,1 prosent i industri

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en økning på 1,1 prosent fra 1. kvartal 2013 til 2. kvartal 2013. Tilsvarende økning for samme periode året før var 0,1 prosent.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
1. kvartal 2012 - 2. kvartal 20121. kvartal 2013 - 2. kvartal 2013
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift1,21,0
Industri0,11,1
Kraftforsyning0,10,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon-0,20,8
Bygge- og anleggsvirksomhet0,81,5
Varehandel0,81,7
Samferdsel0,10,5
Hotell- og restaurantvirksomhet1,30,6
Informasjon og kommunikasjon1,80,9
Omsetning og drift av fast eiendom0,2-0,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,90,1
Forretningsmessig tjenesteyting0,21,3
Undervisning0,40,1
Helse- og sosialtjenester0,50,3
Kultur, underholdning og fritid i alt0,91,1
Personlig tjenesteyting0,31,4

I bygge- og anleggsvirksomhet viser indeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn en økning på 1,5 prosent siste kvartal, mens den i samferdsel viser en økning på 0,5 prosent.