185871_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
185871
Endring i avtalt lønn
statistikk
2015-05-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg,olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks1. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Endring i avtalt lønn

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i varehandel viser en økning på 1,0 prosent fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
4. kvartal 2013 - 1. kvartal 20144. kvartal 2014 - 1. kvartal 2015
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,20,1
Industri-0,10,2
Kraftforsyning-0,30,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,10,5
Bygge- og anleggsvirksomhet0,60,4
Varehandel1,01,0
Samferdsel-0,10,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,50,8
Informasjon og kommunikasjon0,00,7
Omsetning og drift av fast eiendom1,00,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-0,10,3
Forretningsmessig tjenesteyting0,40,2
Undervisning0,6-0,1
Helse- og sosialtjenester1,00,9
Kultur, underholdning og fritid i alt0,10,9
Personlig tjenesteyting0,40,5

Indeksen viser en nedgang på 0,1 prosent for heltidsansatte i privat undervisning. Endringen i samme periode i fjor var 1,0 prosent i varehandel, mens indeksen i privat undervisning viste en økning på 0,6 prosent i 1. kvartal 2014.

Til sammenligning viser foreløpige tall for heltidsansatte i industri en økning i lønnsindeksen på 0,2 prosent i 1. kvartal, mens indeksen for heltidsansatte økte med 0,1 prosent i olje- og gassutvinning. Tilsvarende indeks for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning på 0,4 prosent i samme periode

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet i denne indeksberegningen omfatter de foretak som inngikk i tredje kvartal 2014 i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.

Lønnsindeksene til og med 2014 ble utarbeidet for et representativt utvalg av foretak. For å sikre god sammenheng til tidligere lønnsindekser er det også benyttet et representativt utvalg av foretak fra a-meldingen. I tillegg er beregninger av gjennomsnittlig avtalt månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn blitt gjort på tilsvarende måte som tidligere.