185871_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
185871
Endring i avtalt lønn
statistikk
2015-05-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg,olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks1. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Endring i avtalt lønn

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i varehandel viser en økning på 1,0 prosent fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
4. kvartal 2013 - 1. kvartal 20144. kvartal 2014 - 1. kvartal 2015
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,20,1
Industri-0,10,2
Kraftforsyning-0,30,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,10,5
Bygge- og anleggsvirksomhet0,60,4
Varehandel1,01,0
Samferdsel-0,10,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,50,8
Informasjon og kommunikasjon0,00,7
Omsetning og drift av fast eiendom1,00,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-0,10,3
Forretningsmessig tjenesteyting0,40,2
Undervisning0,6-0,1
Helse- og sosialtjenester1,00,9
Kultur, underholdning og fritid i alt0,10,9
Personlig tjenesteyting0,40,5

Indeksen viser en nedgang på 0,1 prosent for heltidsansatte i privat undervisning. Endringen i samme periode i fjor var 1,0 prosent i varehandel, mens indeksen i privat undervisning viste en økning på 0,6 prosent i 1. kvartal 2014.

Til sammenligning viser foreløpige tall for heltidsansatte i industri en økning i lønnsindeksen på 0,2 prosent i 1. kvartal, mens indeksen for heltidsansatte økte med 0,1 prosent i olje- og gassutvinning. Tilsvarende indeks for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning på 0,4 prosent i samme periode

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet i denne indeksberegningen omfatter de foretak som inngikk i tredje kvartal 2014 i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.

Lønnsindeksene til og med 2014 ble utarbeidet for et representativt utvalg av foretak. For å sikre god sammenheng til tidligere lønnsindekser er det også benyttet et representativt utvalg av foretak fra a-meldingen. I tillegg er beregninger av gjennomsnittlig avtalt månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn blitt gjort på tilsvarende måte som tidligere.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB