1328_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1328
0,5 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2000-06-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2000, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

0,5 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien viser en økning i månedsfortjenesten på 0,5 prosent fra 4. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000. Økningen fra 1. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000 var 4,1 prosent, mens tilsvarende tall fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999 var 4,0 prosent.

Månedsfortjenesten for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift økte med 1,1 prosent fra 4. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000. Til sammenligning økte månedsfortjenesten for ansatte i samferdsel og varehandel med henholdsvis 0,5 og 0,4 prosent. I forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift var økningen 0,1 prosent, mens bygge- og anleggsvirksomhet ikke viste noen økning i samme periode.

Endring over et år

Ansatte i industri hadde en vekst i månedsfortjenesten på 4,1 prosent fra 1. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000. Tilsvarende vekst for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var 5,5 prosent mens ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en vekst på 4,6 prosent. Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en økning på 4,5 prosent mens ansatte i samferdsel hadde en vekst på 3,6 prosent fra 1. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000. Ansatte i varehandel hadde en vekst på 3,4 prosent i samme periode.

For olje- og gassutvinning og bergverksdrift var det en relativt kraftig økning i månedsfortjenesten fra 1. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000 i forhold til veksten fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999. Hovedårsaken til dette er høye bonusutbetalinger i 1. kvartal 2000. Tilsvarende periode viste en svak økning for industri, bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel. Samferdsel og forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en noe avtagende lønnsvekst i denne perioden.

Utvalget

Utvalget til 1. kvartal 2000 omfatter om lag 109 300 heltidsansatte fordelt med 13 100 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, 38 100 i industri, 19 000 i bygge- og anleggsvirksomhet, 15 700 i samferdsel, 12 000 i varehandel og 11 400 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Til sammenligning er, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2000, sysselsettingen i olje- og gassutvinning og bergverksdrift om lag 25 100, i industri 295 400, i bygge- og anleggsvirksomhet 99 000, i samferdsel 120 000, i varehandel 318 800 og i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 151 200 lønnstakere. Vi gjør oppmerksom på at tallene fra nasjonalregnskapet også inkluderer deltidsansatte.

Tabeller: