1292_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1292
1,7 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2004-11-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2004, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1,7 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen viser at gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i industrien økte med 1,7 prosent fra 2. til 3. kvartal 2004.

Lønnsindeksen dekker flere næringsområder, og endringer i gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte fra 2. til 3. kvartal 2004 er:

  • Varehandel opp 0,6 prosent.
  • Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift opp 1,1 prosent.
  • Samferdsel ned 1,3 prosent.
  • Bygge- og anleggsvirksomhet ned 0,6 prosent.
  • Kraftforsyning opp 4,0 prosent.
  • Hotell- og restaurantvirksomhet opp 0,8 prosent.
  • Olje- og gassutvinning og bergverksdrift ned 1,4 prosent.

Sammenligner vi lønnsindeksen for et kvartal med tilsvarende kvartal året før, får vi frem endringen i månedslønna mellom utgangen av de to kvartalene. Utviklingen i lønnsindeksen vil gjerne avvike fra publiserte tall for endring i årslønn fordi lønnsindeksen måler endringen mellom to punkt og ikke gjennomsnittet for en lengre periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Dette innbærer at kvartalsindeksen ikke direkte kan benyttes til å beregne årslønn, men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004 økte gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i industrien med 4,6 prosent. Tilsvarende tall for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet og hotell- og restaurantvirksomhet utgjorde henholdsvis 3,0 og 3,1 prosent. Veksten i månedsfortjenesten for ansatte i kraftforsyning var på hele 7,5 prosent i samme periode. Ansatte i samferdsel hadde en økning i månedfortjenesten på 2,9 prosent, mens månedsfortjenesten til ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift økte med 2,3 prosent. Månedsfortjenesten økte med 4,0 prosent for heltidsansatte i varehandel, mens månedfortjenesten til ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift økte med 2,4 prosent i samme periode.

Om statistikkgrunnlaget

Den kvartalsvise lønnsindeksen for 3. kvartal 2004 bygger på opplysninger om 242 700 heltidsansatte fordelt på 77 000 i industri, 21 400 i bygge- og anleggsvirksomhet, 53 000 i samferdsel, 33 400 i varehandel, 33 300 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, 3 200 i kraftforsyning, 4 000 i hotell- og restaurantvirksomhet og 17 400 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Til sammenligning var det, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 2. kvartal 2004, 262 400 sysselsatte lønnstakere i industri. Sysselsatte lønnstakere i bygge- og anleggsvirksomhet var 114 700, i samferdsel 148 300, i varehandel 315 800, i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 210 400, i kraftforsyning 14 800, i hotell- og restaurantvirksomhet 63 600 og i olje- og gassutvinning og bergverksdrift 26 200. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: