185873_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
185873
Små endringer i avtalt lønn
statistikk
2015-08-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks2. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i avtalt lønn

Foreløpige lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri og olje- og gassutvinning viser ingen endring fra 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 2015.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
1. kvartal 2014 - 2. kvartal 20141. kvartal 2015 - 2. kvartal 2015
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,40,0
Industri0,10,0
Kraftforsyning0,2-0,1
Vannforsyning, avløp og renovasjon1,40,1
Bygge- og anleggsvirksomhet1,10,4
Varehandel1,00,1
Samferdsel0,60,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,40,0
Informasjon og kommunikasjon1,40,2
Omsetning og drift av fast eiendom0,10,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,20,0
Forretningsmessig tjenesteyting1,1-0,1
Undervisning0,30,0
Helse- og sosialtjenester0,10,0
Kultur, underholdning og fritid i alt0,90,3
Personlig tjenesteyting1,11,1

Til sammenligning viser indeksen en nedgang på 0,1 prosent for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og kraftforsyning. Indeksen i varehandel viste en økning på 0,1 prosent i 2. kvartal 2015. Tilsvarende indeks for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viste en økning på 0,4 prosent i samme periode.

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle ansatte i alle foretak i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.