185873_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
185873
Små endringer i avtalt lønn
statistikk
2015-08-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks2. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i avtalt lønn

Foreløpige lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri og olje- og gassutvinning viser ingen endring fra 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 2015.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
1. kvartal 2014 - 2. kvartal 20141. kvartal 2015 - 2. kvartal 2015
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,40,0
Industri0,10,0
Kraftforsyning0,2-0,1
Vannforsyning, avløp og renovasjon1,40,1
Bygge- og anleggsvirksomhet1,10,4
Varehandel1,00,1
Samferdsel0,60,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,40,0
Informasjon og kommunikasjon1,40,2
Omsetning og drift av fast eiendom0,10,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,20,0
Forretningsmessig tjenesteyting1,1-0,1
Undervisning0,30,0
Helse- og sosialtjenester0,10,0
Kultur, underholdning og fritid i alt0,90,3
Personlig tjenesteyting1,11,1

Til sammenligning viser indeksen en nedgang på 0,1 prosent for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og kraftforsyning. Indeksen i varehandel viste en økning på 0,1 prosent i 2. kvartal 2015. Tilsvarende indeks for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viste en økning på 0,4 prosent i samme periode.

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle ansatte i alle foretak i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB