1286_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1286
0,7 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2005-08-31T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks2. kvartal 2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

0,7 prosent lønnsvekst i industrien

Månedslønna for heltidsansatte i industrien økte med 0,7 prosent i andre kvartal 2005. Til sammenligning utgjorde tilsvarende tall 1,1 prosent i andre kvartal 2004.

Gjennomsnittlig månedslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonuser, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønna.

Utbetalt avtalt lønn

Utbetalt avtalt lønn i industrien økte med 0,6 prosent i andre kvartal 2005 mot 0,5 prosent i samme kvartal året før. Utbetalt avtalt lønn måles ved utgangen av hvert kvartal, og blir i hovedsak påvirket av lønnsoppgjørene. Uregelmessige tillegg og bonuser måles som et gjennomsnitt over kvartalet, og er ikke i samme grad knyttet til lønnsoppgjørene, noe som medfører at det kan være mer tilfeldig hvilke kvartal de kommer til utbetaling.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksen bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter fordelt etter næring. En oversikt over antall heltidsansatte som inngår i statistikken ligger i tabell 6 .

Lønnsindeksen måler endringen mellom to punkt, målt ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en lengre periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Dette innbærer at kvartalsindeksen ikke direkte kan nyttes til å beregne årslønn men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

For nærmere beskrivelse av den kvartalsvise lønnsindeksen, se Om statistikken .

Tabeller: