1268_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1268
Avtalt lønn økte med 3,3 prosent i industrien
statistikk
2007-11-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2007, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn økte med 3,3 prosent i industrien

Lønnsindeksen for gjennomsnittlig avtalt lønn til heltidsansatte i industrien økte med 3,3 prosent i 3. kvartal 2007, mot 2,3 prosent i samme periode året før.

Avtalt lønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår i tillegg bonusutbetalinger og uregelmessige tillegg. Disse beregnes som et gjennomsnitt kun for gjeldende kvartal i den kvartalsvise lønnsindeksen.

Lønnsendringer i andre næringer kan sees i vedleggstabellene eller i statistikkbanken.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksen bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i ulike næringer.

Gjennomsnittlig månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Lønnstillegg som for eksempel bonus blir sjelden utbetalt hvert kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt lønn. Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

Indeksen måler endring i avtalt lønn mellom to punkter målt ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksen kan ikke direkte nyttes til å beregne årslønn, men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: