1308_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1308
1,6 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2002-11-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2002, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1,6 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien viser en økning i månedsfortjenesten på 1,6 prosent fra 2. til 3. kvartal 2002. Økningen fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2002 var på 5 prosent.

Lønnsindeksen dekker flere næringshovedområder, og de tilsvarende tall for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning i månedsfortjenesten på 1,0 prosent fra 2. til 3. kvartal 2002. For heltidsansatte i samferdsel og varehandel var økningen på henholdsvis 1,6 og 2,1 prosent i samme periode. Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en vekst i månedsfortjenesten på 2,1 prosent, ansatte i kraftforsyning hadde en vekst på 2,3 prosent mens ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift hadde en økning på 0,6 prosent fra 2. til 3. kvartal 2002.

Endring fra samme kvartal året før

Økningen i månedsfortjenesten fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2002 for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet var på 5,3 prosent. Størst var veksten i månedsfortjenesten for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift med 8,4 prosent i samme periode. Tilsvarende hadde ansatte i samferdsel en vekst på 5,5 prosent, ansatte i kraftforsyning en vekst på 5,6 prosent mens ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en økning på 5,7 prosent. Månedsfortjenesten økte med 5 prosent for heltidsansatte i varehandel i samme periode.

Utvalget

Utvalget til 3. kvartal 2002 omfatter om lag 293 100 heltidsansatte fordelt på 16 300 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, 82 700 i industri, 26 600 i bygge- og anleggsvirksomhet, 36 800 i samferdsel, 72 200 i varehandel, 53 900 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift og 4 600 i kraftforsyning. Til sammenligning var det, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2002, 288 000 sysselsatte lønnstakere i industri. Sysselsatte lønnstakere i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var 26 000, i bygge- og anleggsvirksomhet 110 000, i samferdsel 117 000, i varehandel 304 000, i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 209 000 og i kraftforsyning 15 000. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: